Exercicis: Creació d'un gràfic

Arxius del video

Crea un gràfic a partir de les dades del següent document tal com es mostra al vídeo anterior.

Pots comprovar-ne el resultat en aquest document on trobaràs la solució.

Proposta d'exercici

A partir de les dades que trobaràs en el document creació_grafics_2.xlsx, crea un gràfic de barres i un gràfic de línies com el que es mostra en les imatges. Recorda seleccionar només les dades necessàries.

També trobaràs la mostra del gràfic dins del mateix xlsx.

Descarrega el document Creació_gràfics_2_ok.xlsx on trobaràs la solució.

Completa i continua