Exercicis: Definir taules, ordenar i filtrar

Arxius del vídeo

En el document adjunt, executa els passos del vídeo anterior.

Si vols comprovar-ne la solució, la trobaràs en el següent document.

Proposta d'exercici

Obre el document Definir_taules_2.xlsx i completa els següents passos:

  • Defineix el conjunt de dades com una taula.
  • Defineix el nom de la taula com: Persones.
  • Ordena la taula pel nom de la persona de la A a la Z.
  • Filtra la taula per veure només la gent d’administració, màrqueting i recursos humans.

Si vols comprovar-ne la solució, la trobaràs en el següent document.

Completa i continua